Обов’язкове медичне страхування

Обов’язкове медичне страхування (ОМС) – це складова частина системи соціального страхування, в основу якого закладено принцип обов’язкової участі громадян, підприємств або підприємців у фінансуванні охорони здоров’я безпосередньо або через посередництво страхових медичних компаній (організацій).

Мета медичного страхування – гарантувати громадянам при виникненні страхового випадку отримання медичної допомоги за рахунок накопичених засобів і фінансувати профілактичні заходи.

Для її реалізації передбачається створення спеціальних страхових фондів.

Основними завданнями фондів обов’язкового медичного страхування мають бути:
– акумулювання фінансових коштів на обов’язкове медичне страхування,
– забезпечення фінансової стабільності державної системи обов’язкового медичного страхування і вирівнювання фінансових ресурсів на його проведення,
– забезпечення загальності обов’язкового медичного страхування громадян і досягнення соціальної справедливості і рівності усіх громадян в системі обов’язкового медичного страхування.

{InArticle}
Як ключові характеристики установи такого фонду, які б забезпечили ефективність його роботи, фахівці визначають зокрема наступні:

1. Установа фонду має бути державною (наполягає більшість фахівців галузі) та самоврядною, свою діяльність повинна здійснювати під наглядом (але без прямого втручання) центральних органів виконавчої влади.

2. Установа повинна мати розгалужену мережу представництв (регіональних відділень, страхових кас) для максимального спрощення роботи страхувальників, застрахованих осіб, тих, хто надає медичнi послуги (закладів охорони здоров’я).
{InArticle}
3. Установа повинна мати підготовлених страхових експертів-лікарів, оскільки саме вони можуть здійснювати перевірку якості, достатності та адекватності медичної допомоги. Це реальний механізм контролю за цільовим використанням страхових коштів.

4. Установа повинна мати підготовлених фахівців з питань збору, акумуляції та розподілу страхових коштів, налагоджену інформаційну систему та систему персоніфікованого обліку застрахованих осіб.

5. Установа повинна мати достатню матеріально-технічну базу для здійснення обов’язків страховика.