Обов’язкове медстрахування запровадять з 1 січня 2015

Photo of author

By admin

Народний депутат України Ярослав Сухий в пояснювальній записці до законопрокту № 2597 вказує, що визначення принципів, правових, організаційних, фінансових засад і механізмів функціонування загальнообов’язкового державного медстрахування є практичним кроком реалізації встановленого ст. 49 Конституції права громадян на медичне страхування, яке відповідно до ст. 25 Основ законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, є одним з видів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

«Тобто, цей вид державного соціального страхування законодавчо визначено ще у 1998 році, але не введений до цих пір», – зазначає народний депутат.

Законопроект визначає, що загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування є складовою частиною системи загальнообов’язкового державного соціального страхування і формою соціального захисту населення у випадку хвороби. Встановлено, що медстрахування передбачає оплату медичної допомоги, що надається застрахованим особам постачальниками цієї допомоги в разі хвороби, вагітності та пологів.

Застрахованим особам буде видаватися свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яке є єдиним для всіх видів загальнообов’язкового державного соцстрахування та документом суворої звітності. Застраховані особи зобов’язані пред’являти свідоцтво про загальнообов’язкове державне соцстрахування кожного разу при зверненні за медичною допомогою.

Управління медстрахування буде здійснювати Фонд загальнообов’язкового державного соціального медстрахування, який уповноважений проводити акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для фінансування медичної допомоги, забезпечувати її надання, а також здійснювати контроль за використанням цих коштів. Фонд належить до цільових позабюджетних страхових фондів.

Законопроект розроблений з урахуванням того, що Фонд не буде виконувати функції, пов’язані зі збором внесків від роботодавців та застрахованих осіб, які збиратимуться одним органом для усіх видів соціального страхування у складі єдиного соціального внеску. Страхові внески (у складі єдиного внеску) будуть платити роботодавці, а за окремі категорії застрахованих осіб та дітей – місцеві органи виконавчої влади у встановленому Кабміном порядку та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Передбачається, що конкретний перелік медичних послуг, які надаються застрахованим особам, буде встановлюватися окремим законом одночасно з прийняттям Держбюджету і Закону про розмір єдиного соціального внеску. Вартість медичних послуг буде визначатися виходячи з фактичних витрат надання цих послуг, але не вище граничних тарифів, затверджених Кабміном.

Взаємовідносини Фонду і постачальників медпослуг будуть визначатися на підставі договору про медпослуги з медстрахування.

Як зазначає в пояснювальній записці Я. Сухий, запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування змінить умови фінансування і діяльності медустанов. Медзакладу стануть самостійними суб’єктами господарювання. Їх фінансування здійснюватиметься за конкретно виконану роботу певного обсягу і якості, що передбачено умовами договору.

Законопроектом, зокрема, встановлено відповідальність постачальників меддопомоги (зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів госпдіяльності (юр-чи фізосіб), які мають ліцензію на здійснення діяльності по здійсненню медпрактики (надання меддопомоги). Ст. 34 визначає, що постачальники меддопомоги будуть нести відповідальність за :

– Шкоду, заподіяну застрахованим особам або страховику в результаті фальсифікації документів про обсяги та якість надаваної допомоги;

– За нецільове використання страхових коштів.

Відповідно до законопроекту, застрахованим особам, в межах державних соціальних нормативів у сфері охорони здоров’я, устанавленних відповідно до Закону «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», гарантується надання медичної допомоги, визначеної Базовою програмою. Встановлено, що Базова програма затверджується Верховною Радою щорічно до прийняття Держбюджету і закону про визначення розміру єдиного соціального внеску та повинна передбачати:

– Медпослуги в разі хвороби, медпослуги, пов’язані з індивідуальною профілактикою хвороб, травм, отруєнь та інших розладів здоров’я, запобіганням загостренню хвороб, переходу гострих захворювань або інших розладів здоров’я у хронічну чи іншу більш важку стадію, і медпослуги, пов’язані з плануванням сім’ї;

– Медпослуги в разі вагітності, пологів та їх наслідків;

– Послуги, пов’язані з видачею меддокументов, необхідних для вирішення питань щодо продовження лікування і медреабілітації (у тому числі видача виписки з історії хвороби, копії результатів медичних лабораторних та інструментальних обстежень, рентгенівських знімків та копій іншої персональної меддокументации застрахованої особи).